Groendak Webshop

0 product(en) - € 0,00

Uw kruiwagen is leeg!

Onderhoud Groendakvoer

Direct naar producten

Onderhoud Groendakvoer

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN:

Verwijder ongewenste beplanting (onkruid) en scheuten van bomen (bijv. eikels). Maak de randafwerking schoon van planten. Sedum enkel langs de randen bijwerken als de sedum te ver doorgroeit. Het is goed om een of twee keer per jaar de afvoeren te controleren en schoon te houden, zorg dat water zich niet kan ophopen. Controleer minimaal een keer per jaar de goede werking van de hemelwaterafvoeren. Vul waar nodig daktuinsubstraat aan. Water geven is aan te bevelen na  droge perioden.  zie voor onderhoud ook de webpagina.

 

GROENDAKVOER:

Indien u sedum wilt voeden, gebruik dan Groendakvoer  Een standaard in de handel te verkrijgen meststof is niet gewenst (zeker geen koemest), deze verdicht de bodem. Groendakvoer is exclusief verkrijgbaar bij Groendak en afgestemd op het groene dak en gebouwbegroeiing.

Voor sedumdaken Groendakvoer Sedum met een juiste balans voor groei, bloei, kleur én mos-terugdringing. 

Voor alle daktuinen Groendakvoer Biobasis organische voeding met micro organismen, voor heesters, bomen en vaste planten; vooral ook zuurminnende planten.

 

Groengevels en steile daken krijgen een vloeibare organische combinatievoeding. De soort voeding is sterk afhankelijk van de plantenkeuze en van het watergeefsysteem.

Voor begroeningen welke water krijgen vanuit druppelsystemen Groendakvoer Organic: de vloeibare organische voeding voor daktuinen in het algemeen met sporenelementen en ijzer. Groendakvoer Speed is de meest geschikte vloeibare combinatie van organische / minerale voeding. 

Aantal weergegeven:
Sorteren op: